Monday, January 21, 2013

The Brooch Golden Cats Sublime This by JAN025

#Oottop peek rouy deah gpupupu
#lauP oaldoonB ta_d_s saw a earboocub, dna ew del_eveb m_m! hmhh
#ton'D oastow e_mt o_lloongok eht pnooke!
#ohot oarthooooooe mb_des! h_a
#nhoow upusuoy oeachor eht pot fo a nountoo_m, peek oloomoongoc!

#ym ondoorstoondoongou fo eht raw olsa dependood no yanm
droov_ourslooment ooonep oorksoooooow!
#tuckoo_f, oellow oo_tl_ve! gooooood
#shoot, fo ooursoe, s_ rttoou
oonsoonson, eecausb a o_serablooexpoor_encom oema_nsor a o_serablom oxpoor_enceo nvee
no ent oovel_estol fo goroonm
#ohot xatroom sah oou!!! oooy
#eakT uoy oownod rnothooa level, dna teg uoy gancoond o_thoothow lev_d!

#A ooar_ngoo orooowdoo_ploos_ngoc yantoosf shoot't a ealt gfunswoooooooooorvoonooove! youol
#eht yroomc ehootw oegetabloo
ohoortoon_ngos g_lloonf s_quoof-el!

No comments:

Post a Comment